Zümrüt Rize Gazetesi

ATATÜRK’E YAPILAN SUİKASTLER

ATATÜRK’E YAPILAN SUİKASTLER
Alaeddin USTA( austa0661@gmail.com )
21 Haziran 2022 - 18:16

Dün değerli dostum,

Yazar,

Ve şair,

Antalya’nın kadim yerlilerinden Ramazan Ekin’le buluştuk.

Nerde mi?

Elbette Türkiye’nin en büyük sahhafı İltem Sahhaf’ta.

Tabi sahibi değerli kardeşim İlhami Dilek’le.

Sevgili Ekin, daha önce bana söz ettiği “Atatürk’e İzmir Suikastından Ayrı 11 Suikast”

Adlı kitabı getirmişti.

1955’te yazılı kitabın ilk metni;

-“Ankara’ya Ayak Basar Basmaz İlk Suikast Teşebbüsü Pontuscuların Melaneti”dir.

“Ankara’nın henüz milli harekete merkez olmak şerefine erememiş olduğu günleri..

Sokaklarda İngiliz, Fransız askerleri,

Ve bunların şımarttığı Ermeni komitacıları,

Papazlar dolaşıyor.

Meydan bunların…..

İstanbul hükümetinin valisi bile,

Bu güruhun şerrinden çekindiği için bir gölge gibi köşesine sinmiş,

Varlığı ile yokluğu belirsiz bir halde,

Olup bitenlere seyirci,

Adeta sokağa çıkmaktan bile ürküyor.

İngiliz mümessili,

İstasyon binalarının birinde,

Fransız mümessili, -Bilahare Büyük Millet Meclisi olan-

Natamam (Henüz tamamlanmamış) vaziyette olan ittihat ve terakki merkezi binasında kararğâh kurmuşlar,

Astıkları astık,

Kestikleri kestik,

Saltanat sürüyorlar.

Yerliler çaresiz,

Himayesiz,

Mazlum ve mütevekkil,

Sinmişler,

Yeis ve ıstırap içinde…

Fakat belediye reisi ile bazı hempaları,

İstanbul hükümetinin bütün,

Bütün bütün sinme ve her şeye boyun eğme emirlerine baş üstüne diyerek,

Ne yapacaklarını bilemez bir durumda,

Düşmanlarına yaltaklanmaktalar.

Bu arada Anadolu’ya dâhi fazla hulül ile saf,

Yorgun halkı iğfal etmek isteyen düşmanların,

Arzularını yerine getirecek vasıtalar bulmak hırsıyla,

Ne idükleri belirsiz birtakım serserilerle,

Sıkı fıkı temasları bitip tükenmiyor.

Ankara,

Anadolu ortasında,

Bir nevi düşman entrika merkezi haline getirilmiş.

Fakat günün birinde işler,

Başka türlü karışıyor.

Ankara Merkez Kumandanı Binbaşı Abdülkadir Bey,

Fırsat bu fırsattır diye,

Allah’ın inayetine sığınarak, -hâlâ Ankara’dan ayrılmamış olan-

İngiliz askerlerinin hakkından gelmek veriyor ve hemen emrindeki piyade bölüğünü,

Silah başı ederek,

Conileri kıskıvrak yakalatıp,

Sarıkışla’ya tıkıyor……..”

Kitabın bu bölümüne de “Pontuscuların Ankara’ya gönderdikleri suikastçileri yakalamaya muvaffak olan Ankara Merkez kumandanı Binbaşı Abdülkadir Elmalı ile kardeşi komiser Muavini Nuri Yılmaz Beylerin önemli bir fotoğrafı konulmuştur.” (Kandemir. Atatürk’e İzmir Suikastinden Ayrı 1 Suikast. Ekicilik basımevi. S: 3, 4, 5. 1955. İstanbul). 23.06.2022. Alaeddin USTA. Antalya.

Sitemizde yayımlanan haberlerin her türlü hakkı Zümrüt Rize Gazetesi'ne ait olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.

hack forumwarezwebmaster forumuhack haberhack forumhack forum