Zümrüt Rize Gazetesi

EŞİTLİK

EŞİTLİK
Suna TÜRKOĞLU( sunaturkoglu1@gmail.com )
18 Haziran 2022 - 7:58

Eşitlik,eşit olmak, hepimizin hemen hergün kullandığı bir kavram.
İnsanda adaleti,güveni,yalnız olmadığı ve ezilmediği duygusunu uyandırıyor.
Birey olmanın,vatandaş olmanın,hatta adil bir düzende yaşamanın zorunlu önkoşulu olarak algılıyoruz.
Hem çok önemli,hem çok gerekli,hem de insanlığın olmazsa olmaz, vazgeçilmez kavramlarından biri.
Kimler eşit? Kimle eşitiz? Nerede eşitiz? Hangi koşulda nasıl eşitiz? Ne zaman eşitiz? Eşitlik var mı?
Bu konuda hepimizde çok soru var ve cevap vermek hiç kolay değil.
Anayasa ,Türkiye Cumhuriyetini, Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak nitelendirmektedir.Demekki Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti diğer devletlerle eşit bir devlettir.
Yine Anayasa’ya göre her Türk Vatandaşı Anayasa’da yer alan temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanacaktır.Demekki biz Türk vatandaşları olarak temel hak ve hürriyetlerden yararlanma konusunda eşitiz ve bu durum Anayasa ile koruma altına alınmıştır.
Anayasa’nın ‘Kanun önünde eşitlik’ başlığını taşıyan 10. maddesinin ilk fıkrası ‘Herkes,dil,ırk,renk,siyasi düşünce,felsefi inanç,din,mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.’ hükmünü ;dördüncü fıkrası ise ‘hiçbir kişiye, aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.’ hükmünü taşımaktadır. Bu hükümlerde eşitlikten yararlanacaklar ve ayırıma uğramayacaklar ‘herkes’ ve ‘ hiçbir’ kavramlarıyla ifade edilmiş ve en geniş şekliyle Anayasa’da yer almıştır. Demekki hiçkimseye herhangi bir ayırım yapılamaz ve herkes kanun karşısında eşittir.
Anayasa böyle diyor,
Hatta Anayasa ,olur ya belki iyi anlaşılamamıştır kuşkusuyla kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olduklarını açıkça ve ayrıca belirtmek gereğini duyuyor. Hatta bu eşitlik sözde kalmasın diye Devleti , bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü kılıyor. Açıkça belirlediği bu yükümlülük için ayrıca Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduklarını da birkez daha vurguluyor.
Yukarıda yer alan soruların cevaplarını Anayasa genel esaslar olarak veriyor aslında.En geniş kavramlarla ve sorumlularını da belirleyerek veriyor üstelik. Hala kendimizi ‘eşit’hissetmiyorsak sebebi ne ve kim sorumlu? Bunu da kendimize soralım ve hukuk devletinde hak arama özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anımsayalım.

Sitemizde yayımlanan haberlerin her türlü hakkı Zümrüt Rize Gazetesi'ne ait olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.

hack forumwarezwebmaster forumuhack haberhack forumhack forum