Zümrüt Rize Gazetesi

ll. ABDÜLHAMİD HAKKINDA YAZILI ANIT KİTAP

ll. ABDÜLHAMİD HAKKINDA YAZILI ANIT KİTAP
10 Haziran 2022 - 16:57

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi isimli 3 ciltlik kitap yayınlandı.

Haber: İsmet KÖSOĞLU

Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan ll.Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. A.Melek Özyetgin başkanlığında akademik bir kadro tarafından yayınlanan 3 ciltlik anıt kitabın basımında İstanbul-Bağcılar Belediyesi tarafından katkı verildi. YTÜ Sultan ll.Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. A. Melek Yetgin başkanlığında Marmara Üniversitesinden Prof.Dr. Vahdettin Engin ve Prof.Dr. Davut Hut, Çukurova Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Ersay Yüksel, Yıldız Teknik Üniversitesinden Öğr. Gör. Elif Tuğçe Kurt ve Öğr. Gör. Gökhan Açıkel’in bulunduğu akademik kadro tarafından hazırlandı. 2022 yılında Bağcılar Belediyesinin katkılarıyla basılan 3 ciltlik eserin sahasında bilimsel anlamda önemli bir boşluğu doldurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

3 Ciltlik eserde Sultan ll.Abdülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi konusunda önemli akademisyen ve yazarın makaleleri bulunuyor.1.cilti 630 sahife,2.cilti 750 sahife 3.cilti 600 sahifeden meydana gelen eserin Takdim yazılarını Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tamer Yılmaz ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı yazdı. Kitabın önsözünü yazan Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan 2.Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. A.Melek Özyetgin’’ Osmanlı İmparatorluğunun pek çok alanda ciddi sorunlarla uğraştığı ve varlık mücadelesi verdiği zor şartlar altında tahta çıkan ll. Abdülhamid’in yürüttüğü devlet ve yönetim anlayışı, onu son dönem Osmanlı padişahları içinde ayrıcalıklı bir yere koymayı gerektirir. Abdülhamid ve devrinin hala yeterince incelenmeyen, bilinmeyen yönleri de bulunmaktadır bu nedenle şu ana kadar yapılan değerli araştırmalara ilave olarak ll. Abdülhamid ve döneminin objektif bir şekilde, daha iyi anlaşılmasını sağlayacak yeni bilimsel araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Vefatının üzerinden bir asır geçen ll. Abdülhamid’in ileri görüşlülüğünü gösteren pek çok önemli gelişme yaşanmış ve imparatorluk topraklarında hayata geçmiştir.33 yıllık padişahlık süresi boyunca sultan ll. Abdülhamid, fotoğraflar, layihalar, telgraflar, müfettişler, valiler gibi haber alma mekanizması sayesinde imparatorluğunu ve gerisinde kalan dünyayı yakından takip etmiştir. ll. Abdülhamid saltanatı boyunca karşılaştığı

sorunlara çözüm üretirken imparatorluğun dayandığı köklerinden ilham almış. Sultan Abdülhamid’in vefatının 100.yılında onu daha iyi anlamayı, değerlendirmeyi ve dönemini doğru okumayı amaçlayan uluslararası bir kongre yapmayı gerekli gördük. Bu noktadan hareketle vefatının 100. Yılı olması dolayısıyla 22*18 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultan 11.Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türk Tarih Kurumu ortaklaşa olarak disiplinler arası çalışma anlayışıyla Türkiye’de ve dünyada bu alanda çalışanları bir araya getiren Uluslararası bir kongre düzenledik.22-24 Ekim 2018 tarihlerinde yapılan kongre Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde gerçekleşti. Söz konusu kongreye Türkiye’deki 43 ayrı şehirdeki 65 Üniversiteden, dünyadan ise 27 farklı ülkeden olmak üzere 219 bilim insanı bilimsel bildirilerle katkı sağladı.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda söz sahibi olmuş kadroların yetiştiği dönem olan Sultan ll. Abdülhamid dönemi, Osmanlının modernleşme faaliyetlerinin kurumsallaştığı, kanunlaştığı, uygulamaya konduğu ve sonuç vermeye başladığı birçok yenilik ve gelişmelere sahne olmuştur.

Merkezimize ve faaliyetlerimize verdiği destekten dolayı Sn. Rektörümüz Prof.Dr. Tamer Yılmaz’a içten saygı ve şükranlarımızı sunarız. Bu eserin basımı için her türlü yardım ve katkı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Sn. Lokman Çağrıcı’ya içtenlikle teşekkür ederiz’’ diye yazdı.

3 ciltlik büyük boy Sultan ll. Abdülhamid kitabının 1.cilti 630 sahife,2.cildi 750 sahife 3.cildi 600 sahife olmak üzere toplam 1980 sahifeden meydana gelmiş. Kitap 2022 yılında basıldı.

Sitemizde yayımlanan haberlerin her türlü hakkı Zümrüt Rize Gazetesi'ne ait olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.

hack forumwarezwebmaster forumuhack haberhack forumhack forum