Zümrüt Rize Gazetesi

UNUTMAMAMIZ GEREKEN TEMELLERİMİZ

UNUTMAMAMIZ GEREKEN TEMELLERİMİZ
Suna TÜRKOĞLU( sunaturkoglu1@gmail.com )
05 Haziran 2022 - 13:19

Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti,toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde,insan haklarına saygılı,Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik ,laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Cumhuriyetimizin nitelikleri bu şekilde belirlenirken, başlangıç kısmında millet iradesinin mutlak üstünlüğüne vurgu yapılmış; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu belirtilmiştir.Egemenlik hakkını millet adına kullanmaya yetkili kılınan kişi ve kuruluşlar ;bu yetkilerini kullanırken, Anayasa’da gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeninin dışına çıkamazlar.
Anayasamızın başlangıç kısmı,kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmediğini açıkça belirlemiş;bu ilkenin belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğunu ifade ederek;üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğunu hiçbir tereddüte ve farklı anlamaya izin vermeyecek şekilde düzenlemiştir.
Devletin şeklinin ‘Cumhuriyet’ olduğu hakkındaki Anayasa’ nın 1.maddesi hükmü ile ;2.maddesinde belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri ve3. maddesi hükümleri Anayasa gereği değiştirilemeyeceği gibi değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

Yine Anayasamız gereği Devletimizin temel amaç ve görevleri,Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü,ülkenin bölünmezliğini ,Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve
ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal,ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya,insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak olarak belirlenmiştir.

Buraya kadar yazdıklarım ve okuyanlara hatırlatmak istediğim herşey Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel nitelikleridir ve tamamı Anayasa hükmü olarak hukuk düzenimizde yerini almıştır.
Hiçbir devlet yetkilisinin ve kurumunun bu ilkeleri çiğnemesi veya gözardı etmesi sözkonusu olamaz.Bu hükümler aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bizlere de sıkı sıkıya takip etme görevi ve uyulmaması halinde yetkilileri demokratik yollarla uyarma sorumluluğu yüklemektedir.

Kişilerin ve toplumun refah , huzur ve mutluluğunu sağlamak görevi Devletimizin en başta gelen görevlerindendir . Bu esaslar üzerine kurulmuş bulunan ve en temel düzenleme olan Anayasa’da teminat altına alınan alınan bu hususlar,vatandaş olarak bizlerin beklentilerini de belirlemektedir.

Sitemizde yayımlanan haberlerin her türlü hakkı Zümrüt Rize Gazetesi'ne ait olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.

hack forumwarezwebmaster forumuhack haberhack forumhack forum