Zümrüt Rize Gazetesi

SİVRİKAYA KÖYLÜLERİ 51 HEKTAR ALANIN KİRALANMASINA TEPKİLİ

SİVRİKAYA KÖYLÜLERİ 51 HEKTAR ALANIN KİRALANMASINA TEPKİLİ
23 Ağustos 2021 - 16:27

-MUHTAR OKTAY AKSU’KÖYLÜLERİMDEN HABERSİZ 51
HEKTARLIK OTLAK ALANIMIZ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN KİRAYA VERİLDİ, BUNU İSTEMİYORUZ.YAPILAN
YANLIŞTIR’
İSMET KÖSOĞLU
İKİZDERE-İlçenin Ovit Tüneli girişindeki Sivrikaya köyünde
hayvanlarının otlak alanı olan 51 Hektarlık arazinin Rize İl Tarım
Müdürlüğü tarafından köylülerden habersiz kiraya verilmesine köylüler
karşı çıkıyor ve konunun iptal edilmesi için Mahkemeye başvurdular.
Sivrikaya Köyü Muhtarı Oktay Aksu konu hakkında yaptığı açıklamada
şunları söyledi’ ’köyümün 51 Hektarlık otlak arazisi köylülere bilgi ve
haber verilmeden İl Tarım Müdürlüğü tarafından köy dışından birisine
kiralanmıştır. 51 Hektarlık Köy arazisi kiralama ilanı asılmadan, gazete
ilanı olmadan üstü kapalı ihale edilerek verilmiştir. Kiraya verilecekse
öncelik köylümün olmalıydı. Köyümün içinde 51 Hektarlık alanın
kiralanmasını kabul edemiyoruz. Mahkemeye kiralamanın iptali
konusunda dava açtım, henüz sonuçlanmadı diyen Muhtar Oktay Aksu’ bu
kiralamaya karşı çıkılıyor, bu olaydan köylülerim memnun değil, rızaları
dışında böyle bir kiralama yapıldı, iptalini istiyoruz. Ben köyün
muhtarıyım önce bana sorulmalıydı’ dedi.
Mera kanununa göre öncelik köylüye
4342 sayılı Mera Kanunu’nun 31.07.1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mera Yönetmeliği’nin Mera,
Yaylak ve Kışlakların kiralanması başlıklı kısmının7. Maddesinde
belirtildiği gibi “ihtiyaç fazlası olarak belirlenen mera, yaylak, kışlaklar ile
umuma ait çayır ve otlak alanları, öncelikle en yakın köy veya belediyeye, o
köy veya belediyede oturan ve hayvancılık yapan çiftçilere veya bu amaçlı
kuruluşlara, bunun mümkün olmaması halinde hayvancılık yapan veya
hayvancılık işletmesi kurmak isteyenlere ıslah etmek koşulu ile ihale ile
kiralanabilir” hükümleri yer almaktadır.
Kiralama gizli yapılmıştır
İkizdere İlçesi Sivrikaya Köyü kullanımına tahsisli iken kiraya verilen
mera arazilerinin kiralama sürecinde 4342 sayılı Mera Kanunu ve
31.07.1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe

giren Mera Yönetmeliği ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ilgili hükümleri
dikkate alınmış mıdır? İl Mera Komisyonu tarafından yapılan kiralama,
Komisyonun ihale tarihinden önce yine ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere
“öncelikli kiralama hakkına sahip kişi ve kuruluşlara” 7201 sayılı Tebligat
Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslara göre tebliğ edilmiş midir?
Sivrikaya Köyü kullanıma tahsisli meraların kiralanma sürecinde
İlçemize, Köyümüze ve yine İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kiralamaya
istekli diğer mahalle ve köy muhtarlıklarına duyurulmadığı, yapılan ihale
süreci için kanunda belirtilen bağlayıcı hükümlere uygun davranılmadığı,
köyümüz kullanımına tahsisli meraların gerekli teknik raporlarının
(otlatma kapasitesi ve kapasite raporuna uygun otlatma planı)
hazırlanmadan alelacele kiralanması sebebi ile yapılan kiralama işlemi iptal
edilmelidir.
İlgili kanunlarda belirtilen süreçlerin sağlıklı yürütülmesi ve köy
sakinleri ile kiracılar arasında asayiş olaylarının vuku bulmaması için
gerekli tebliğlerin zamanında yapılarak ve yine gerekli teknik raporların
hazırlanarak kiraya verilmesinde sakınca görülmeyecek yerlerin belirlenip
yeniden ihale sürecine çıkartılması gerekir’dedi.

Sitemizde yayımlanan haberlerin her türlü hakkı Zümrüt Rize Gazetesi'ne ait olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.

hack forumwarezwebmaster forumuhack haberhack forumhack forum