Zümrüt Rize Gazetesi

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN
14 Haziran 2021 - 12:13

ESAS NO : 2021/172 Esas
İLAN
HAKİM : MEHMET KESKİN 194352
KATİP : FATMA NUR CANCA 144988
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malik adına kayıtlı bulunan taşınmazın davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazın tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalı ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1-İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği ,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Rize Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,5- Mahkememizce karar gereğince duruşma gününün 30/09/2021 günü saat 11:15’e bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 07/06/2021

ESAS NODAVA KONUSU TAŞINMAZADAPARSELTAŞINMAZ MALİKİ
2021/172Rize iliMerkez Kaplıca Mahallesi1061 ada4 parselİSMET BAŞ
HASAN BAŞ

Sitemizde yayımlanan haberlerin her türlü hakkı Zümrüt Rize Gazetesi'ne ait olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.

hack forumwarezwebmaster forumuhack haberhack forumhack forum