Zümrüt Rize Gazetesi

İBADETİN VE HACCIN HİKMETİ

İBADETİN VE HACCIN HİKMETİ
Mahmut HANTAL( ismailhantal@hotmail.com )
08 Haziran 2022 - 19:56

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) in hadisi şerifi ile başlamak istiyorum. “Bir kimse hac veya umre veya gaza(cihad) yapmak niyetiyle evinden çıkar da bu yolda ölürse Allahu Teala o kimseye kıyamet gününe kadar gaza hac ve umre yapanın sevabını yazar.

Haccın farz olmasının şartları: a) Müslüman olmak , b) Haccın farz olduğunu bilmek, c) Baliğ (ergen) olmak, d) Akıllı olmak, e) Hür olmak, f) Hacca gidip geleceği nakil vasıtası ve yol masrafları için parası olmak, g) Vakit (hac ayları). Hacca gidip dönünceye kadar bakmakla mükellef olduğu kimselerin geçimlerini temin etmiş olmak.

Haccın edasının farz olmasının şartları: a) Sıhhatli olmak, b) Yol emniyetinin olması, c) Hacca gitmeye bir mani olmaması, d) Kadınların yanında kocası veya güvenilir bir mahreminin bulunması, e) Kadınların iddet beklememesi.

Hac, hükmü itibariyle üç kısımdır;

Farz Hac: Kendisinde haccın şartları bulunan kimselerin, ömürlerinde bir defa yapmaları icab eden hacdır.

Vacip Hac: Bir kimsenin adayarak üzerine vacib kıldığı hacdır.

Nafile Hac: Farz ve vacip dışındaki hac, nafiledir. Henüz hac kendisine farz olmayan çocuğun yapacağı hac da nafiledir.

Farz , vacip yada nafile hac, edası itibariyle üç türlüdür;

Hacc-ı İfrad: Hac mevsiminde umresiz olarak yapılan hacdır.

Hacc-ı Temettü: Aynı senenin hac aylarında umre ve haccı, ayrı ayrı ihramlarla eda etmektir. Temettü haccına niyet eden kimse, umresini yapıp ihramdan çıktıktan sonra tekrar hac için ihrama girmeden önce, dilediği zaman bir Mekkeli gibi umre yapabilir.

Hacc-ı Kıran: Bir ihramla umre ve haccı beraber yapmaktır. Hacc-ı kıran, hacc-ı ifrad ve hacc-ı temettüdan daha faziletlidir. Hacc-ı kıran ve hacc-ı temettü, afaki olanlar içindir.

Allah-u Teala ayetinde şöyle buyurdu: Şüphe yok ki, insanlar için ilk kurulan mabed, Mekke’deki o çok mübarek ve alemler için hidayet olan Beytullah ( Kabe-i Muazzam)dır.

Allah-u Teala, Hz. Adem’e (a.s.), Ey Adem! Benim için yeryüzünde, gökteki beytimin hizasında bir beyt yap ki melekler, Beyt-i Ma’mür’un etrafında tavaf ettikleri gibi, sen ve evlatların da onun etrafında tavaf ederek bana ibadet ediniz, buyurdu. Adem aleyhisselam, Mekke-i Mükerreme’ye gidip Beytullah’ı inşa etti. Sonra Allah’a şöyle yalvardı: “ Ya Rabbi! Şüphesiz her çalışanın bir ücreti vardır, benim de bir Ücretim vardır.” Allah-u Teala’da “ Evet, vardır. Dile benden ne dilersen.” buyurdu.

Hz. Adem, “ Ya Rabbi! Beni tekrar cennete gönder.” dedi. Allahü Teala, “ Bu, senin için ahirette gerçekleşecektir.” buyurdu. Hz. Adem, “ Ya Rabbi! Ben hatalarımı itiraf ettiğim gibi, zürriyetimden günahlarını itiraf edip sana yalvararak bu Beyt’i tavaf edenleride affetmeni istiyorum.” dedi. Cenab-ı Allah, “ Ey Adem! Ben seni affettim. Senin zürriyetinden, bu Beyt’i ziyaret edip günahlarından tevbe edenleri de affettim” buyurdu.

Nuh Tufanından İbrahim (a.s.) zamanına kadar Kabe-i Muazzama’nın yeri belirsiz kaldı. Allah-ü Teala, Hz. İbrahim’e, Kabe-i Muazzama’yı tekrar inşa ve insanları hacca davet etmesini emir buyurdu. İbrahim (a.s.), “ Ya Rabbi!Buna sesim yetmez.” dedi. ALLAH-Ü Teala , “Sen davet et, duyurmak bize aittir.” buyurdu. Bunu üzerine Hz. İbrahim, Makam-ı İbrahimin üzerine çıkıp baktı ve bütün yeryüzünü, dağları.taşları, ovaları, kara ve denizleri, insan ve cinleri, hepsini önünde toplanmış gördü. İki elinin işaret parmaklarını kulaklarına koyarak doğuya, batıya, kuzeye ve güneye doğru dönerek şöyle seslendi :Ey insanlar, Kabe’yi ziyaret etmek sizlere farz kılındı.

İbrahim (a.s.) zamanından günümüze kadar haccetmeye muvaffak olanlar, onun bu davetine “ Lebbeyk, Lebbeyk !” diyenlerdir. Bir kimse o vakit bu davete kaç kere Lebbeyk diyerek cevap vermişse ona, o kadar hac etmek nasip olur. ( Lebbeyk : emrine amadeyim , demektir. Kaynak: Fazilet yayınları.

Mahmut HANTAL / RİZE

Sitemizde yayımlanan haberlerin her türlü hakkı Zümrüt Rize Gazetesi'ne ait olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.

hack forumwarezwebmaster forumuhack haberhack forumhack forum