Zümrüt Rize Gazetesi

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
01 Temmuz 2021 - 10:33

İLAN
RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN              
    İlimizde, Merkez Mahallelerine Toplu Ulaşım İhtiyacının karşılanması amacıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale suretiyle Rize Belediyesi Ticari Taksi- Taksi Dolmuş- Minibüs-Servis Araçları – Özel Halk Otobüs Araçları çalışma yönetmeliği ile ihale kapsamında ki ekli Özel şartname ve İdari şartname dahilinde belirtilen 12 kalemde hususi plaka olmak üzere 12 araçlık Hat ve Güzergah şartname dahilinde 1 yıl müddetle kiraya verilecektir. Aylık hat kira bedeli her bir beher araç için KDV Dahil 75,00 – 100,00TL üzerinden artırım yapılacaktır.

  1. Halk Otobüsü toplu taşıma hattı aylık muhammen hat kira bedeli ve geçici teminat miktarı aşağıda listede belirtildiği şekildedir.
SIRA NOHATAYLIK MUHAMMEN
BEDEL
Geçici Teminat
(%3)
1YAĞLITAŞ-EKMEKÇİLER 1 NOLU HAT100,00 TL36,00 TL
2YAĞLITAŞ-EKMEKÇİLER 2 NOLU HAT100,00 TL36,00 TL
3PEHLİVAN MAHALLESİ 1 NOLU HAT75,00 TL22,50 TL
4PEHLİVAN MAHALLESİ 2 NOLU HAT75,00 TL22,50 TL
5MÜFTÜ MAHALLESİ 1 NOLU HAT75,00 TL22,50 TL
6MÜFTÜ MAHALLESİ 2 NOLU HAT75,00 TL22,50 TL
7HAMZABEY-BAĞDATLI 1 NOLU HAT100,00 TL36,00 TL
8ÇORAPÇILAR 1 NOLU HAT75,00 TL22,50 TL
9ÇORAPÇILAR 2 NOLU HAT75,00 TL22,50 TL
10ÇORAPÇILAR 3 NOLU HAT75,00 TL22,50 TL
11BOĞAZ MAHALLESİ 1 NOLU HAT75,00 TL22,50 TL
12ÇAMLIBEL-BALSU 1 NOLU HAT100,00 TL36,00 TL

   2-  İhale 13.07.2021 Salı günü, saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
   3-  İhaleye katılmak isteyenlerin ;
a. Gerçek kişiler için;
a.1- Kanuni İkametgah adresi göstermesi
a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı
a.3- İmza sirküleri (Noter tasdikli)
a.4- Sabıka Kaydı
a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)
a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
a.7- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın imza sirküleri (Noter tasdikli)
 b. Şirket olarak katılacaklar için;
b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)
b.2- Ticaret odası sicil kaydı
b.3- İmza Sirküleri (noter onaylı)
b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı
b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b.7- Tebligat için adres beyanı
b.8- Ticaret sicil gazetesi
c. Ortak girişim olması halinde;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,
c.2- Ortakların imza sirküleri(noter onaylı),
c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı
c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,
c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini, Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi 
(noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret sicil gazetesi
c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname(noter onaylı)
d. Tüm katılım çeşitleri için;
d.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
d.2- Geçici teminat makbuzu.
d.3- Şartname alındı makbuzu
d.4- Şoförler ve Otomobilciler odasından oda kayıt belgesi (Bu belgeyi ortaklardan birinin alması yeterlidir.)
e. Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.
4- İhaleye katılabilecek olanlar;
İdari şartnamede belirtilmiş 1’er araçlık, 1-12 Kalemler için, Gerçek ve Tüzel Kişilikler: Son 10 yılın en az beş yılında; Rize ili merkezde yolcu taşımacılık faaliyeti olanlar, ihaleden önce Rize Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden aktif çalıştığı yılları belirtir durum belgesi alınarak ihale dosyasında sunulur. (İş bu özel şartnamedeki diğer teknik özelliklerin karşılanması koşuluyla)
5- Tüm vergi, resim, harçlar, sözleşme giderleri  ihaleyi alana aittir.
6- İdarenin Adresi:
Belediye  Hizmet Binası Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kat:1
Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı     RİZE
Tel: 0464 213 01 90-91  
7- İhaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü Rize Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8- İhaleye katılmak isteyenler 100 TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırarak makbuz karşılığında ihale şartnamesinin Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü alabilir veya ücretsiz görülebilir.
9- Halk Otobüsü Toplu Taşıma Hat Güzergâhı İdari Şartnamede açıkça belirtilmiştir.

İLANEN DUYRULUR.

Sitemizde yayımlanan haberlerin her türlü hakkı Zümrüt Rize Gazetesi'ne ait olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.

hack forumwarezwebmaster forumuhack haberhack forumhack forum