Zümrüt Rize Gazetesi

TMMOB RİZE İL SEKRETERİ MURAT YAZICI GÖREVİNDEN ALINDI

TMMOB RİZE İL SEKRETERİ MURAT YAZICI GÖREVİNDEN ALINDI
27 Mayıs 2021 - 16:07


-TAŞ OCAĞI AÇIKLAMASINDA BULUNAN TİKİZDERE’DEKİ
ORMAN KATLİAMINA DESTEK OLAN RİZE İL KOORDİNASYON
KURULU SEKRETERİ, TMMOB YÖNETİM KURULU TARAFINDAN
GÖREVİNDEN ALINARAK DİSİPLİNE VERİLDİ


İSMET KÖSOĞLU


İKİZDERE-TMMOB Yönetim Kurulu Rize’nin İkizdere İlçesi İşkence dere
mevkiinde ormanlık alan içinde açılmak istenen taş ocağı projesini
destekleyen ve karşı çıkanları bölücülükle suçlayan TMMOB Rize İl
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Yazıcı’yı TMMOB Yönetim
Kurulu’nun 22 Mayıs 2021 tarihli kararı ile görevinden alarak Disiplin
kuruluna sevk etti.
TMMOB 45. Dönem 52. Yönetim Kurulu toplantısında alınan 789
Numaralı karar şöyle denildi”Birliğimiz ve bağlı Odalarının Başkanları
tarafından 12 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ortak basın açıklaması
ile Rize’nin İkizdere İlçesi Eşkencedere mevkiinde ormanlık alan içinde
açılmak istenen taş ocağının bir doğa katliamına neden olduğu ve
durdurulması çağrısı yapılmıştır. TMMOB ve Odalarımızın web
sayfalarında yayımlanmış olan açıklama ayrıca İKK sekreterlerimize de
iletilmiştir.
Hal böyleyken, TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat
Yazıcı’nın 16 Mayıs 2021 tarihli bazı basın yayın organlarında yer alan
açıklamasında, söz konusu taş ocağına ilişkin olarak TMMOB’deki görevi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi olmasına rağmen
“Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı” unvanı kullanarak “Bazı
yatırımlar doğaya ve çevreye zarar verebilir. Bu çevresel etkiler ve zararlar
devlet güvencesi ile düzeltilebilir. Bu yörede yaklaşık 2,5 yıldan beri denizin
tuzlu su etkisi ile eritmeyeceği taş tipi ile ilgili araştırma yapıldı. Bu yörede
7 tane uygun yer buldular. Fakat 16 milyon ton taş lazım olduğu için tek
rezerv kaynağının burada olduğunu tespit ettiler. Bir yerden taş çıkartmak
mı yoksa 7 tane ayrı ayrı yeri tahrip etmek mi? Devlet en minimum
tahribat alanını seçti” şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu ve taş
ocağına karşı çıkan çevreleri “bölücü kesimler” le irtibatlı olmakla itham
ettiği tespit edilmiştir.
Konuya yönelik olarak 17 Mayıs 2021 tarih, 781 sayılı yazımızla Rize İl
Koordinasyon Kurulu Sekreteri’nden Birlik Yönetim Kurulu toplantısına

sunulmak üzere basına verdiği açıklamada yer alan tespit ve
değerlendirmelerin varsa dayandığı ilgili bakanlık ve kurumlarca onaylı
etüt, proje, rapor, ruhsat vb. belgelerin ve teknik dokümanların 21 Mayıs
2021 günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize göndermesi istenmiştir.
Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’nin 21.05.2021tarih, 2021/7
sayısı cevabi yazısı ve ekleri incelendiğinde yapılan değerlendirmelere
ilişkin hiçbir belge ve raporun yer almadığı görülmekte, sadece “ilgili
belgelerin Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığında olduğu” belirtilmektedir.
1.Dünyada koruma altındaki 200 vadiden birisi olan İkizdere vadisinde
Çevresel Etki Değerlendirme Raporu dahi hazırlanmadan açılmak istenen
taş ocağı ile ilgili yapılan çalışmaların vereceği zararı hiçbir bilimsel veri ve
teknik çalışmalara dayanmaksızın “devletin telafi edeceği” gibi öznel ve
mesnetsiz değerlendirmelerle kamuoyunu yanıltan açıklamaları,
2.Söz konusu açıklamada “Ne halkı ne de sivil toplum örgütlerini
devletin bu yatırımına hazırlayamadık. Hazırlayamadığımız gibi de bazı
bölücü kesimler bunu fırsat bilerek burada devletine milletine bağlı
insanları sanki burada bir katliam varmış gibi organize etmeye başladılar.”
ifadesiyle başta TMMOB ve bağlı Odaları olmak taş ocağı işletmesine karşı
çıkan çevreleri bölücülük suçlamasıyla hedef gösteren tutumu nedeniyle;
Murat Yazıcı’nın TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları
Yönetmeliği’nin 7. Maddesi uyarınca Rize İl Koordinasyon Kurulu
Sekreterliği görevinden alınmasına, İnşaat Mühendisi Murat Yazıcı
hakkında, gerekli disiplin işlemlerini yürütmek üzere, mesleğini ve görevini
kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına,
bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka,
üçüncü şahıslara zarar vermek, temelsiz suçlamalarla mesleği, meslek
mensuplarını ya da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini, Odaları ve
bunların alt birimlerini kamuoyunda küçük düşürmek ve etkinliklerini
engellemek suçlarını işlediği gerekçesiyle TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odasına bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir”denildi.

Sitemizde yayımlanan haberlerin her türlü hakkı Zümrüt Rize Gazetesi'ne ait olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.

hack forumwarezwebmaster forumuhack haberhack forumhack forum