Zümrüt Rize Gazetesi

ÇOCUKLARIMIZA ÖZGÜVEN, BİLİNÇ VE SORUMLULUK AŞILAYAN ANDIMIZ KALDIRILAMAZ!

ÇOCUKLARIMIZA ÖZGÜVEN, BİLİNÇ VE SORUMLULUK AŞILAYAN ANDIMIZ KALDIRILAMAZ!
15 Mart 2021 - 16:16


HABER: İSMET KÖSOĞLU
ANKARA-
Türk Ocağı Genel Merkezi Meclis tarafından kaldırılan
Andımız için bir açıklama yayınlandı.
Türk Ocağı açıklaması şöyle’ ’Bilindiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığı
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğrenci Andı” başlıklı 12.
maddesini, 08 Ekim 2013 tarihinde yürürlükten kaldıran düzenlemenin
iptali istemiyle Türk Eğitim-Sen tarafından açılan davada, Danıştay 8.
Dairesi, 24.04.2018 tarihli, 2013/10501 Esas, 2018/2319 Karar Sayılı kararı
ile işlemi iptal etmişti. Bu kararda, “Andımız” metninin Anayasa’mız ve
millî eğitim sistemimizin temel amaç ve ilkeleriyle uyumlu olduğu, “Ant”ın
kaldırılması için pedagojik ve yasal gerekçeler gösterilmediği ve dolayısıyla
“Öğrenci Andı”nın kaldırılmasının haklı gerekçelere ve hukuki temellere
dayandırılmadığı ifade edilmişti.
Ne yazık ki Millî Eğitim Bakanlığı, bu karara itiraz edip Danıştay İdari
Dava Daireleri Kuruluna taşımıştı. 12 Mart 2021 tarihinde basına yansıyan
habere göre Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 4’e karşı 11 oyla Millî
Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğrenci Andı”
başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptaline karar
verdi. Gerekçeli karar henüz açıklanmamakla birlikte bu kararı kesinlikle
onaylamıyoruz.
Danıştay 8. Dairesinin 2018’deki kararı hakkındaki açıklamamızda da
belirttiğimiz gibi, “Öğrenci Andı” nın kaldırılması, sözde “çözüm ve barış
süreci”nde birtakım bölücü çevreleri memnun etmek için yapılmış
yanlışlardan biri idi. Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşu olarak bu
tür “taviz”lerin bölücü teröristleri yatıştırmayacağını, tam aksine daha da
azdıracağını ısrarla söylemiş; zamanında gerekli uyarılarda bulunmuştuk.
Nitekim 2015 yazında PKK’nın “çözülme süreci”nden yararlanarak
bölgede gerçekleştirdiği silahlanma, mahkemeler ve kaymakamlıklar
kurma, hendekler açma gibi faaliyetleri karşısında teröre karşı kararlı bir
mücadele başlatmak zorunda kalmıştık. Hafıza-i beşer, nisyan ile malul
olabilir ancak “Devlet Hafızası” asla unutamaz, unutmamalıdır.Türklüğün
bir etnik grup değil, tarih içinde yoğrulmuş büyük bir millet olduğunu
anlamak istemeyenlere bir kez daha hatırlatıyoruz:

Bu topraklar Türkiye’dir, Türklerin vatanıdır. Burada yaşayan milletin adı
Türk’tür. Öğrencilere millî şuur ve özgüven kazandırmak için eğitim ve
öğretimde yapılan öğrenci andı uygulamasının ırkçılık veya faşizmle hiçbir
ilgisi yoktur.
Türk Ocakları olarak belirtmek isteriz ki; Andımız, yeni kuşakların
Türklük bilinciyle yetişmesi, Türkiye’nin sonsuza dek yaşaması için
önemlidir. Türklük yok olursa bundan Türk dünyası, İslam dünyası ve
bütün mazlum milletler zarar görür; onların umut ışığı söner.
Olumsuz sonuçları, gelecek kuşaklarda açıkça görülecek olan bu kararın
gözden geçirilip düzeltilmesini milletçe umuyoruz.
Ne Mutlu Türk’üm Diyene! TÜRK OCAKLAR GENEL MERKEZİ

Sitemizde yayımlanan haberlerin her türlü hakkı Zümrüt Rize Gazetesi'ne ait olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.

hack forumwarezwebmaster forumuhack haberhack forumhack forum